Przejdź do treści

Kontakt

Instytut Mechaniki Górotworu PAN
Laboratorium Wzorcujące Wentylacyjne Przyrządy Pomiarowe

ul. Reymonta 27
30-059 Kraków

NIP: PL-675-000-18-40

tel. +48 12 637 62 00
lwwpp@imgpan.pl
www.lwwpp.imgpan.p
l