Przejdź do treści

Cennik wzorcowania przyrządów do pomiaru ciśnienia

Cennik wzorcowań na rok 2023

Niepewność oczekiwana (na podstawie danych producenta)Standardowa ilość punktów pomiarowychCena dla standardowej ilość punktów pomiarowych *Cena dla niestandardowej ilości punktów pomiarowych **
Uocz>0,2% FS***do 6370 PLN130+Nx40 PLN
0,2%>Uocz>0,05% FSdo 11702 PLN130+Nx52 PLN
Uocz<0,05% FSdo 11955 PLN130+Nx75 PLN
Wydanie świadectwa wraz z analizą i oceną zgodności (dopłata)100 PLN
Opis metody stwierdzania zgodości

* Standardowa ilość punktów pomiarowych według dokumentu: Guidelines on the Calibration of Electromechanical Manometers EURAMET cg-17 (poprzednio EA-10/17)
** N – ilość punktów pomiarowych (minimalna ilość punktów: 6)
*** FS – zakres pomiarowy urządzenia

Podane ceny są cenami netto, należy doliczyć do nich stawkę VAT na powyższe usługi: 23%.
Warunki płatności: gotówka lub przelew do 14 dni od daty wystawienia faktury.
Termin wykonania usługi: do 14 dni od daty dostarczenia przyrządów.
Koszty transportu przyrządów od i do zamawiającego usługę wzorcowania ponosi Zamawiający (możliwości odbioru przyrządów znajdują się w zakładce Składanie zamówień).