Cennik wyznaczenia współczynnika korekcyjnego (stała K) i współczynnika kształtu (B) rurek spiętrzających

Cennik wzorcowań na rok 2023

Ilość punktów pomiarowychCenaKażdy dodatkowy punkt
Do 6500 PLN50 PLN

Podane ceny są cenami netto, należy doliczyć do nich stawkę VAT na powyższe usługi: 23%.
Warunki płatności: gotówka lub przelew do 14 dni od daty wystawienia faktury.
Termin wykonania usługi: do 14 dni od daty dostarczenia przyrządów.
Koszty transportu przyrządów od i do zamawiającego usługę wzorcowania ponosi Zamawiający (możliwości odbioru przyrządów znajdują się w zakładce Składanie zamówień).