Przejdź do treści

Zakres wyznaczenia stałych rurek spiętrzających i CMC

Wyznaczanie stałej K1:

Zakres pomiarowyNiepewność pomiaru CMC*
(1,5 ÷ 3) m/s–0,161 s/m · v + 0,594
v m/s
(3 ÷ 6) m/s–0,027 s/m · v + 0,193
v m/s
(6 ÷ 40) m/s0,03

Wyznaczanie stałej K2:

Zakres pomiarowyNiepewność pomiaru CMC*
(1,5 ÷ 3) m/s–0,113 s/m · v + 0,42
v m/s
(3 ÷ 6) m/s–0,02 s/m · v + 0,141
v m/s
(6 ÷ 40) m/s0,02

Wyznaczanie stałej B:

Zakres pomiarowyNiepewność pomiaru CMC*
(1,5 ÷ 3) m/s–0,23 s/m · v + 0,854
v m/s
(3 ÷ 6) m/s–0,041 s/m · v + 0,287
v m/s
(6 ÷ 40) m/s0,04

* Zdolność pomiarowa CMC (Calibration and Measurement Capability) przedstawiana w zakresie akredytacji, będąca niepewnością rozszerzoną przy poziomie ufności ok. 95%, definiowana jest jako najmniejsza niepewność pomiaru, jaką dane laboratorium może osiągnąć w trakcie rutynowo wykonywanego wzorcowania obiektów. Ustala się ją na podstawie analiz budżetów niepewności przeprowadzanych wzorcowań z wykorzystaniem najdokładniejszych przyrządów pomiarowych jakie przychodzą do wzorcowania. CMC stanowi najmniejszą wartość niepewności rozszerzonej odnoszącej się do wyniku pomiaru jaką możemy podać na świadectwie wzorcowania. Dla różnych warunków wzorcowania i różnych przyrządów podana na świadectwie rozszerzona niepewność może być większa.