Przejdź do treści

Składanie zamówienia

Procedura składania zamówienia na wzorcowanie w LWWPP

 1. Aby złożyć zamówienie konieczne jest wysłanie zapytania ofertowego w formie elektronicznej na adres: lwwpp@imgpan.pl. W zapytaniu prosimy o określenie typu przyrządu (anemometr, ciśnieniomierz, rurka spiętrzająca), modelu przyrządu i zakresu, w jakim miałoby być przeprowadzone wzorcowanie. Jeśli zapytanie na wzorcowanie przyrządu określonego typu (anemometr, ciśnieniomierz lub rurka spiętrzająca) było już składane w danym roku kalendarzowym, to zapytanie ofertowe nie jest potrzebne i należy przejść do pkt. 3 niniejszej procedury.
 2. Po otrzymaniu zapytania upoważniony pracownik LWWPP odpowiada na nie, wysyłając formularz z ofertą na wzorcowanie zgodnie ze złożonym zapytaniem. Składane oferty na wzorcowanie ważne są do 31 grudnia danego roku, w którym oferta została złożona.
 3. Po otrzymaniu oferty i zaakceptowaniu jej warunków prosimy o złożenie zamówienia, powołując się na otrzymaną ofertę wzorcowania. Zamówienie może zostać przesłane drogą elektroniczną na adres lwwpp@imgpan.pl. Prosimy też o przesłanie oryginału zamówienia wraz z dostarczonym przyrządem pomiarowym.

Na zamówieniu prosimy umieścić:

 • numer telefonu osoby do kontaktu,
 • dane firmy potrzebne do zrealizowania zamówienia,
 • informację o sposobie odbioru przyrządu z Laboratorium. Prosimy o wybór jednej z trzech metod:
  • odbiór osobisty,
  • upoważnienie Laboratorium do odesłania przyrządu firmą kurierską na dane Zamawiającego, poprzez podanie nazwy firmy kurierskiej i numeru klienta,
  • upoważnienie Laboratorium do odesłania przyrządu firmą kurierską na dane Zamawiającego. Koszt transportu zostanie dopisany do faktury.
 1. W przypadku, w którym istnieje potrzeba uzyskania potwierdzenia przyjęcia przyrządu do wzorcowania, prosimy o taką informację na zamówieniu lub poprzez kontakt z LWWPP.
 2. W celu ułatwienia składania zamówień przygotowaliśmy formularza zamówienia dostępny pod poniższym linkiem:

Informacje dodatkowe

 1. Zgłaszane przyrządy do wzorcowania powinny być kompletne (logger + sonda, zasilacz itp.) i sprawne technicznie. W przeciwnym razie przyrządy zostaną zwrócone na koszt Zamawiającego. Dostarczenie i odbiór przyrządów odbywa się na koszt Zamawiającego (osobiście lub poprzez firmę kurierską).
 2. Termin wykonania usługi wzorcowania: do 14 dni od momentu dostarczenia przyrządów.