Przejdź do treści

Zakres wzorcowania i CMC dla przyrządów do pomiaru prędkości przepływu

Zakres pomiarowyNiepewność pomiaru CMC*
(0,15 ÷ 1,5) m/s0,05 m/s
(1,5 ÷ 7) m/s–0,012 · v + 0,173 m/s
v m/s
(7 ÷ 40) m/s0,0083 · v + 0,0313 m/s
v m/s

* Zdolność pomiarowa CMC (Calibration and Measurement Capability) przedstawiana w zakresie akredytacji, będąca niepewnością rozszerzoną przy poziomie ufności ok. 95%, definiowana jest jako najmniejsza niepewność pomiaru, jaką dane laboratorium może osiągnąć w trakcie rutynowo wykonywanego wzorcowania obiektów. Ustala się ją na podstawie analiz budżetów niepewności przeprowadzanych wzorcowań z wykorzystaniem najdokładniejszych przyrządów pomiarowych jakie przychodzą do wzorcowania. CMC stanowi najmniejszą wartość niepewności rozszerzonej odnoszącej się do wyniku wzorcowania (uzyskanej różnicy między wartością wielkości mierzonej a wskazywaną przez przyrząd wzorcowany) jaką możemy podać na świadectwie wzorcowania. Dla różnych warunków wzorcowania i różnych przyrządów podana na świadectwie rozszerzona niepewność może być większa.