Przejdź do treści

Wyznaczanie stałych rurek spiętrzających – metoda

Wzorcowane przyrządy

Laboratorium dokonuje wyznaczania współczynnika korekcyjnego (stała K) lub współczynnika kształtu (współczynnik B) rurek spiętrzających, m.in.:
statycznych rurek Pitota (rurki Prandtla) oraz innych rurek spiętrzających wykorzystywanych do pomiaru prędkości przepływu, między innymi w aspiracyjnych sondach zerowych pyłomierzy grawimetrycznych.

Metoda wzorcowania

Wyznaczanie współczynnika korekcyjnego wykonywane jest w oparciu o procedurę P/03 „Procedura wzorcowania stałych charaktertyzujących rurki spiętrzające”, która uzyskała akredytację Polskiego Centrum Akredytacji.

Wartość stałych K1, K2 oraz B rurek spiętrzających wyznacza się na podstawie zależności opisujących prędkość przepływu gazu w kanale wyznaczanej za pomocą rurki spiętrzającej:

StałaZależność
K1
K2
B