Przejdź do treści

Zakres wzorcowania i CMC dla przyrządów do pomiaru ciśnienia

Wzorcowanie przyrządów do pomiaru ciśnienia absolutnego:

Zakres pomiarowyNiepewność pomiaru dla CMC*
(800 ÷ 1300) hPa0,14 hPa

Wzorcowanie przyrządów do pomiaru ciśnienia względnego i różnicowego:

Zakres pomiarowyNiepewność pomiaru dla CMC*
(0 ÷ 5) kPa0,0019 kPa
(5 ÷ 20) kPa0,009 kPa
(20 ÷ 200) kPa0,2 kPa

* Zdolność pomiarowa CMC (Calibration and Measurement Capability) przedstawiana w zakresie akredytacji, będąca niepewnością rozszerzoną przy poziomie ufności ok. 95%, definiowana jest jako najmniejsza niepewność pomiaru, jaką dane laboratorium może osiągnąć w trakcie rutynowo wykonywanego wzorcowania obiektów. Ustala się ją na podstawie analiz budżetów niepewności przeprowadzanych wzorcowań z wykorzystaniem najdokładniejszych przyrządów pomiarowych jakie przychodzą do wzorcowania. CMC stanowi najmniejszą wartość niepewności rozszerzonej odnoszącej się do wyniku wzorcowania (uzyskanej różnicy między wartością wielkości mierzonej a wskazywaną przez przyrząd wzorcowany) jaką możemy podać na świadectwie wzorcowania. Dla różnych warunków wzorcowania i różnych przyrządów podana na świadectwie rozszerzona niepewność może być większa.