Przejdź do treści

Zakres wzorcowania i CMC dla przyrządów do pomiaru ciśnienia

Wzorcowanie przyrządów do pomiaru ciśnienia absolutnego:

Zakres pomiarowyNiepewność pomiaru CMC*
(200 ÷ 1300) hPa0,11 hPa

Wzorcowanie przyrządów do pomiaru ciśnienia względnego i różnicowego:

Zakres pomiarowyNiepewność pomiaru CMC*
(0 ÷ 7,5) kPa0,001 kPa
(7,5 ÷ 70) kPa3,0 · 10-4 · p + 0,002 kPa
p kPa
(70 ÷ 200) kPa2,2 · 10-4 · p + 0,006 kPa
p kPa
Realizujemy wzorcowania w zakresie nadciśnienia (+) oraz podciśnienia (-) w zakresie od 0 do 200 kPa Więcej informacji związanych ze stosowaną metodą dostępnych jest na stronie naszego Laboratorium: Wzorcowanie przyrządów do pomiaru ciśnienia – metoda

* Zdolność pomiarowa CMC (Calibration and Measurement Capability) przedstawiana w zakresie akredytacji, będąca niepewnością rozszerzoną przy poziomie ufności ok. 95%, definiowana jest jako najmniejsza niepewność pomiaru, jaką dane laboratorium może osiągnąć w trakcie rutynowo wykonywanego wzorcowania obiektów. Ustala się ją na podstawie analiz budżetów niepewności przeprowadzanych wzorcowań z wykorzystaniem najdokładniejszych przyrządów pomiarowych jakie przychodzą do wzorcowania. CMC stanowi najmniejszą wartość niepewności rozszerzonej odnoszącej się do wyniku wzorcowania (uzyskanej różnicy między wartością wielkości mierzonej a wskazywaną przez przyrząd wzorcowany) jaką możemy podać na świadectwie wzorcowania. Dla różnych warunków wzorcowania i różnych przyrządów podana na świadectwie rozszerzona niepewność może być większa.