Przejdź do treści

Laboratorium Wzorcujące
Wentylacyjne Przyrządy Pomiarowe

Składanie zamówień

Aby złożyć zamówienie konieczne jest wysłanie zapytania ofertowego w formie elektronicznej na adres: lwwpp@imgpan.pl. W zapytaniu prosimy o określenie typu przyrządu (anemometr, ciśnieniomierz), modelu przyrządu i zakresu, w jakim miałoby być przeprowadzone wzorcowanie. 

O nas

Laboratorium Wzorcujące Wentylacyjne Przyrządy Pomiarowe jest częścią Instytutu Mechaniki Górotworu Polskiej Akademii Nauk mieszczącego się w Krakowie przy ulicy Reymonta 27. W wyniku prowadzonych prac badawczych w Instytucie, związanych z metrologią przepływu, w roku 1970 zainstalowany został tunel aerodynamiczny (opracowany na Wydziale Mechanicznym, Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej). Tunel ten był z czasem gruntownie modernizowany, doposażony w nowe przyrządy pomiarowe a jego zakres realizowanych prędkości przepływu był rozszerzany.