Przejdź do treści

Wzorcowanie przyrządów do pomiaru prędkości przepływu – metoda

Wzorcowane przyrządy

Laboratorium wykonuje wzorcowania przyrządów ręcznych i stacjonarnych, m.in.:

  • termoanemometrów
  • anemometrów skrzydełkowych
  • anemometrów czaszowych
  • anemometrów ultradźwiękowych
  • rurek spiętrzających z odczytem w zakresie prędkości przepływu
  • anemometrów pyłomierzy grawimetrycznych w połączeniu z aspiracyjnymi sondami zerowymi.

Metoda wzorcowania

Wzorcowania wykonywane są w oparciu o procedurę P/01 „Procedura wzorcowania anemometrów”, która uzyskała akredytację Polskiego Centrum Akredytacji.

Podstawowym urządzeniem do wzorcowania przyrządów do pomiaru prędkości miejscowej powietrza jest tunel aerodynamiczny z obiegiem otwartym. Wytworzenie przepływu powietrza umożliwia wentylator łopatkowy z silnikiem i układem regulacji obrotów. Równomierność prędkości obrotowej wentylatora zapewniona jest w całym zakresie prędkości przepływu powietrza

Istotną cechą tunelu aerodynamicznego jest możliwość stabilnego przepływu powietrza w komorze pomiarowej w zakresie od 0,15 do 40 m/s. Podstawowe przyrządy do pomiaru prędkości przepływu to kryza pomiarowa dla małych prędkości od 0,15 do 1,5 m/s, oraz statyczna rurka Pitota dla zakresu prędkości od 1,5 do 40 m/s.
Do pomiaru prędkości przepływu powietrza w komorze pomiarowej tunelu stosuje się metodę pośrednią, wykorzystującą kryzę wielootworową i statyczną rurkę Pitota. Do pomiaru ciśnienia różnicowego na rurce i na kryzie pomiarowej służą manometry elektroniczne o rozdzielczości 0,001 mbar, posiadające świadectwo wzorcowania wydane przez laboratorium akredytowane lub NMI.

Do określenia aktualnej gęstości powietrza służy barometr elektroniczny oraz psychrometr Assmana. Tunel znajduje się w klimatyzowanym pomieszczeniu ze stabilizowaną temperaturą powietrza.