Przejdź do treści

Wzorcowanie przyrządów do pomiaru ciśnienia – metoda

WZORCOWANE PRZYRZĄDY

Laboratorium wykonuje wzorcowania przyrządów elektronicznych, m.in.:
ciśnieniomierze i przetworniki ciśnienia względnego i różnicowego, mierniki i przetworniki ciśnienia absolutnego.

METODA WZORCOWANIA

W zależności od przewidywanej dokładności przyrządu, w przyjętych procedurach pomiarowych wyszczególniono 3 metody wzorcowania:

  • metodę podstawową, która powinna być używana dla przyrządów z oczekiwaną niepewnością rozszerzoną (k = 2) pomiaru U > 0,2% FS. W metodzie tej wzorcowanie jest prowadzone jednorazowo w 6 punktach ciśnienia dla rosnącego i malejącego ciśnienia. Błąd zera, powtarzalność i histereza przetwornika wyznaczane są na podstawie trzech powtórzonych serii pomiarowych w 2 punktach ciśnienia (zazwyczaj 0 i 50% FS),
  • metodę standardową, która powinna być używana dla przyrządów z oczekiwaną niepewnością rozszerzoną (k = 2) pomiaru 0,05% FS < U < 0,2% FS. W metodzie tej wzorcowanie jest prowadzone jednorazowo w 11 punktach ciśnienia dla rosnącego i malejącego ciśnienia. Błąd zera, powtarzalność i histereza przetwornika wyznaczane są na podstawie trzech powtórzonych serii pomiarowych w 4 punktach ciśnienia (zazwyczaj 0, 20, 50 i 80% FS),
  • metodę pełną, która powinna być używana dla przyrządów z oczekiwaną niepewnością rozszerzoną (k = 2) pomiaru U < 0,05% FS. W metodzie tej wzorcowanie jest prowadzone w 11 punktach ciśnienia, dla rosnącego i malejącego ciśnienia w trzech seriach pomiarowych. Błąd zera, powtarzalność i histereza przetwornika wyznaczane są dla każdego punktu wzorcowania osobno.

Wybór metody pomiarowej, zgodnie z którą przeprowadzone zostanie wzorcowanie, należy do Klienta. Na życzenie Klienta Laboratorium służy pomocą w wybraniu odpowiedniej metody wzorcowania w zależności od dokładności i zastosowania przyrządu pomiarowego przeznaczonego do wzorcowania.