Przejdź do treści

O nas

Laboratorium Wzorcujące Wentylacyjne Przyrządy Pomiarowe jest częścią Instytutu Mechaniki Górotworu Polskiej Akademii Nauk mieszczącego się w Krakowie przy ulicy Reymonta 27. W wyniku prowadzonych prac badawczych w Instytucie, związanych z metrologią przepływu, w roku 1970 zainstalowany został tunel aerodynamiczny (opracowany na Wydziale Mechanicznym, Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej). Tunel ten był z czasem gruntownie modernizowany, doposażony w nowe przyrządy pomiarowe a jego zakres realizowanych prędkości przepływu był rozszerzany.

W roku 1993 w Okręgowym Urzędzie Miar w Krakowie zostało zarejestrowane Laboratorium Pomiarów Przepływów Pracowni Wentylacji Kopalń, uprawnione do sprawdzania anemometrów i oznaczania świadectwa sprawdzenia oraz sprawdzonych anemometrów znakiem rejestracyjnym. W r. 1997 Laboratorium Pomiarów Przepływów Pracowni Wentylacji Kopalń brało udział w międzylaboratoryjnych pomiarach porównawczych w zakresie wzorcowań anemometrów, prowadzonych w ramach międzynarodowego programu EUROMET.

W obliczu wzrastającej liczby zamówień na wzorcowania anemometrów, ciśnieniomierzy, barometrów i psychrometrów, zarówno z sektora górniczego, jak i innych branż związanych z wentylacją, dyrektor Instytutu podjął decyzję o powołaniu, dnia 10 maja 2004 roku, Laboratorium Wzorcujące Wentylacyjne Przyrządy Pomiarowe.

Obecnie laboratorium dysponuje dwoma dedykowanymi pomieszczeniami. Pierwsze z nich to tunel aerodynamiczny, umożliwiający precyzyjne wzorcowanie wszystkich rodzajów anemometrów w zakresie prędkości powietrza od 0,15 do 40 m/s. Drugie pomieszczenie pełni funkcję stanowiska wzorcowania ciśnieniomierzy i barometrów.

W dniu 2 września 2008 r. Laboratorium Wzorcujące Wentylacyjne Przyrządy Pomiarowe otrzymało certyfikat akredytacji nr AP 118, wydany przez Polskie Centrum Akredytacji. Akredytacją objęto wzorcowania w zakresie:

  • prędkość powietrza,
  • ciśnienie.

Od dnia 1 października 2022 r. Laboratorium posiada akredytacje na wyznaczanie stałych rurek spiętrzających.